Värva UNF:are – studiematerial

Detta häfte är tänkt att hjälpa er när ni i er grupp, er förening eller er styrelse vill lära er mer och känna er tryggare i att planera och genomföra värvning. Häftet är uppbyggt kring att ni har ett antal träffar i studiecirkelform. Här bredvid finns ett förslag på upplägg. Känner ni att ett annat upplägg passar bättre är det som vanligt ni i gruppen som bestämmer det.
Ta redan från början kontakt med vårt studieförbund, NBV, som kan hjälpa er med att komma igång med en studiecirkel.


Klicka på bilden för att
komma till materialet