UNF Chill

Vi är en förening i Skillingaryd vid namn UNF Chill.

Våra verksamheter sträcker sig från avslappnande Spa-kvällar till intensiva LAN.
Vi tillbringar de mesta av aktiviteterna i IOGT-NTO lokalen i Skillingaryd som ligger på Kaffegatan 6.

Vi brukar mestadels sitta i vår lokal och rollspela Call Of Cthulhu, Dungeons & Dragons m.m.

Kontakt
Ordförande
Toni Dakovic
VonCthulhu@gmail.com

Vice-ordförande
Johan Kienbacher
0767917487

Kassör
Kuba Gogosza
0761963434