Söka pengar

För att genomföra er förenings verksamhet kan det vara bra med en del ekonomiska tillgångar. Som förening får ni varje år ett verksamhetsbidrag från UNF. Räcker inte dessa pengar finns det mängder med sätt att söka extra stöd. Några förslag finns nedan.

söka pengar från förbundet söka pengar från distriktsstyrelsen  söka pengar externt