Rosa Villan

rosa_villan

Vår plan med verksamheten i och kring Rosa villan är i grund och botten att skapa en mötesplats och aktivitetsyta för alla oavsett ålder eller bakgrund. Människor ska både känna sig välkomna till huset och även känna att man på olika sätt kan engagera och aktivera sig antingen som konsument av verksamhet eller som arrangör av verksamhet. 

Rosa Villan drivs av ideella krafter som vill att fler ska engagera sig och känna att de har en meningsfull fritid. Det starkaste engagemanget bildas när aktiviteter skapas av deltagarna själva.
UNF är öppet för alla ungdomar som väljer att ta ställning. Därför är vi måna om att alla som vill ska ha möjlighet att engagera sig i Rosa Villan.

Vi kommer själva och tillsammans med andra organisera aktiviteter i och kring huset för att främja ett aktivt liv. Tack vare att vi är en ideell organisation så ser vi möjligheterna i att kunna hålla öppet mer än kommersiella aktörer då vi inte behöver gå med vinst på vår verksamhet. Vi ser också att verksamheten och Vätterstranden som besöksmål har en stor utvecklingspotential och i detta arbete så vill vi gärna vara en aktiv part tillsammans med andra aktörer.

Vision för Rosa Villan:

På entréplan finns ett café där du kan sätta dig och njuta av en bakelse, macka eller bara en varm kopp kaffe. Här kan du även träffa vänner, umgås, lyssna på live-musik eller spela brädspel med nya eller gamla bekanta. Under sommaren då området kanske är som mest populärt kan du även sitta och fika på uteservering med Vättern som utsikt, både på markplan men också på en takterrass på husets östra sida. Vi planerar även att kombinera caféet med ett aktivitetscenter där vi tillsammans med andra möjliggör och erbjuder olika aktiviteter kopplade till omgivningen. Det handlar dels om utlåning av utrustning för att kunna använda basket/fotboll- och volleybollplanen och andra ytor i omgivningen men också om att vi själva och tillsammans med andra anordnar välkomnande arrangemang kring spontanidrottsytorna och den övriga omgivningen. Vi vill också kunna erbjuda stadsuppdrag och andra mer exklusiva aktiviteter med fokus på teambuilding och kickoff för olika grupper.
En trappa upp är lokalerna inredda för möten, utbildning och konferenser. Här har vi öppna bildningsaktiviteter, kurser för våra engagerade och även möjligheter för andra att hyra lokaler för enklare konferenser. Självklart ska det finnas möjlighet att arrangera kurser i huset. Men planen är också att kunna erbjuda mer omfattande konferensmöjligheter, med lokal, fika och mat vid Vätterns kant. På övervåningen finns också en ungdomslokal där det går att hänga, spela sällskapsspel och TV-spel eller bara umgås.

Under höst-vår så rör det sig av naturliga skäl mycket mindre folk kring Vätterstranden och vårt mål kommer vara att skapa en så pass attraktiv verksamhet så att människor väljer att besöka både huset och området. Så länge vädret tillåter planerar vi att själva och tillsammans med andra anordna olika utomhusaktiviteter för att locka människor till området. Vi kommer använda huset till öppna föreläsningar, kulturarrangemang och som allmän mötesplats med caféverksamhet som centrumet i huset.

Vi ser Rosa Villan som världens möjlighet att kunna erbjuda alla en mötesplats som för människor närmare varandra. Vi vill fokusera på att ungdomar, genom huset,  erbjuds verktyg för att kunna skapa en meningsfull fritid där de själva har ansvaret. Genom Rosa Villan gör UNF världen till en bättre plats.