Pengar att söka (PAS)

 

Efter kongressen 2015 så kan man ej söka PAS.

PAS (pengar att söka) är en pott pengar som förbundet har hand om. UNFs generalsekreterare Imse Nilsson är den som har hand om PAS.
Maxsumma att söka är 20 000kr och sen hamnar ansökan hos arbetsutskottet eller förbundsstyrelsen och det tar då oftast längre  tid.
Den som beviljats bidrag ska redovisa effekten av det beviljade bidraget. Innan detta är gjort kan ej nya bidrag ges ut.

Under 2014 prioriteras:

  • Utveckling av föreningsverksamhet.
  • Egna konceptutbildningar enligt bildningssystemet, t ex samverka med andra organisationer. 
  • Utåtriktade arrangemang i värvningssyfte.
  • Folkbildning, opinionsbildning och aktivism vad gäller alkohol som utvecklingshinder.
  • Lokalt påverkansarbete.

Ansökningsdatum 2014
1 februari
1 april
1 juni
1 september
1 november

Riktlinjer för PAS
Maxsumma att söka från PAS är 20 000 kr. Högre summor går vidare till UNF:s arbetsutskott alternativt till förbundsstyrelsen och då är oftast handläggningstiden längre. Aktiviteten/arrangemanget får inte ha ägt rum vid ansökningsdatumet (ett av de fem datumen). Aktiviteter/arrangemang/utbildningar som ges distriktsbidrag för eller medel för Specialisten beviljas inte genom PAS. PAS betalas inte ut till Vit Jul-aktiviter då andra pengar finns avsatta för dessa aktiviteter, genom Vit Jul.

Återrapportering
Efter genomförandet av det du beviljats bidrag för ska du skicka en sammanfattning av projektet samt en sammanfattning av projektets ekonomiska resultat på max 1 A4 till imse@unf.se.

Om du inte skickar in återrapporteringen har du inte möjlighet att söka nya bidrag.

Skicka in din ansökan till imse@unf.se

För mer information gå in på http://www.unf.se/Medlem/Pengar-att-soka/